Πληροφορίες Δικαιώματος Συμμετοχής

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους την ειδική κονκάρδα, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έως

24/09/2017

Έως

22/10/2017

Έως

08/12/2017

Μέλη ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 70€ 120€ 150€
Μη Μέλη ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 110€ 150€ 190€
Φοιτητές (1ο Πτυχίο) & Άνεργοι Νοσηλευτές 30€ 60€ 90€

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  • Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
  • Διαλλείματα καφέ
  • Εναρκτήρια Τελετή

*Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος δικαιώματος συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.