Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

  • Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 50”.
  •  Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέματα.
  • Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή καθώς και για τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.