Πληροφορίες Μετακίνησης

Μετακίνηση με Λεωφορείο

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 18ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, η ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ θα μισθώσει λεωφορεία από διάφορες πόλεις για την μετακίνηση των συμμετεχόντων προς την Λάρισα.
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία είναι οι εξής:
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΤΡΑ

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από κάθε πόλη στην Λάρισα, στα ξενοδοχεία διαμονής και η επιστροφή.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟ

ΑΘΗΝΑ 50
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 40
ΠΑΤΡΑ 60

Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία
του Συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.