Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Γενικές Πληροφορίες

  • Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης των posters  στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες full HD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 42″.
  • Η δομή της παρουσίασης θα ακολουθεί τη δομή της περίληψης, δηλαδή:
    Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
  • Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία του e-poster.
    Προς διευκόλυνση σας διατίθεται υπόδειγμα e- Poster το οποίο παρακαλείσθε να ακολουθήσετε προς αποφυγή αλλοιώσεων.
  • Τα E- posters δε θα πρέπει να αποστέλλονται σε “κλειδωμένη” μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της κυκλικής παρουσίασης τους από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Υποβολή e-poster

Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@pasyno2017.gr μέχρι τις  29.11.2017 αναγράφοντας ως θέμα τον NEO κωδικό που θα έχει λάβει η εργασία σας.

 

Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου.

Παρουσίαση e-poster

  • Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής. Η ώρα και η ημέρα παρουσίασης θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
  • Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e-poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέματα.