Γενικές Πληροφορίες

Τόπος

Λάρισα, ξενοδοχείο Divani Palace Larissa

Χρόνος Διεξαγωγής

8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017

Γλώσσα

Ελληνική.

Μοριοδότηση

18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων & Βιβλίων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα Έκθεσης Φαρμακευτικών Προϊόντων και βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες στο 210 5244760 και μέσω e-mail: exhibition@pasyno2017.gr

Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου

Τηλ. 210 5244760
e- mail ατομικών θεμάτων:  registration@pasyno2017.gr
e- mail χορηγικών θεμάτων:  exhibition@pasyno2017.gr
e– mail ερωτημάτων:  info@pasyno2017.gr