Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την εγκύκλιο.

Εγκύκλιος ΕΟΦ (Αριθμ. Πρωτ.: 69869/2-8-2017)