Δρομολόγια Συνεδριακών Λεωφορείων

Αναρτήθηκαν τα Δρομολόγια Συνεδριακών Λεωφορείων. Μπορείτε να το δείτε εδώ

ΝΕΟ

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e- Posters) δείτε εδώ το Υπόδειγμα e-poster, τις Γενικές Πληροφορίες καθώς και τις Πληροφορίες Υποβολής και Παρουσίασης τους.

Εγγραφές – Οργάνωση – Γραμματεία

Τρεμπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι | Τηλ.: 2105244760 | E-mail: info@pasyno2017.gr