Δρομολόγια Συνεδριακών Λεωφορείων

Αναρτήθηκαν τα Δρομολόγια Συνεδριακών Λεωφορείων. Μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναρτήθηκε το Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα. Μπορείτε να το δείτε εδώ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναρτήθηκε το Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα. Μπορείτε να το δείτε εδώ

ΝΕΟ

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e- Posters) δείτε εδώ το Υπόδειγμα e-poster, τις Γενικές Πληροφορίες καθώς και τις Πληροφορίες Υποβολής και Παρουσίασης τους.

Εγγραφές – Οργάνωση – Γραμματεία

Τρεμπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι | Τηλ.: 2105244760 | E-mail: info@pasyno2017.gr